CMHK全新5G家居寬頻服務計劃,體驗5G極速上網,滿足喺屋企工作、上網課、睇片打機嘅需要。5G無線寬頻只需配合5G CPE路由器就可以上網,啱哂租樓族,唔想拉線嘅您!無須四圍比較5G寬頻,而家經網上登記仲有限時優惠免1個月月費!